kredyty-01
kredyty-02
kredyty-03
kredyty-04

Leasing jest drugą obok kredytu najpopularniejszą a zarazem nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą angażowania dużych środków własnych.

Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy,

natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych.

W ostatecznym rozrachunku istnieje możliwość nabycia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.

Brać w leasing można praktycznie każdą rzecz, zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną.

Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych.

Leasingobiorcą jednakże nie musi być osoba prowadząca działalność gospodarczą.

Jeżeli już nią jest to nabywana przez nią rzecz nie musi być wykorzystywana do działalności.

Do czynników wpływających na wybór leasingu należy zaliczyć :

Aspekt podatkowy - możliwość zwiększenia kosztów uzyskania przychodu

Leasing nie ogranicza możliwości skorzystania z tradycyjnych form finansowania inwestycji

Łagodniejsze wymogi formalne niż w przypadku kredytu bankowego

Krótki okres decyzyjny i krótszy czas uruchamiania finansowania

Możliwość dostosowania harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb Korzystającego, na przykład sezonowych przychodów

Leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania, a konsekwencji zakupu urządzeń z bieżących przychodów firmy

W przypadku problemów finansowych możliwość przeniesienia praw i obowiązków korzystającego z leasingu na osobę trzecią.